U Vratnici pronađene dobre kamene ploče od muljike i ljudske kosti

U augustu, sada već davne 1966. godine, prilikom kopanja temelja za kuću, Ibrahim Sokić je u selu Donja Vratnica naišao na dobre kamene ploče od muljike, a ubrzo zatim i na ljudske kosti. Nije mogao ni pretpostaviti da se tu zapravo radi o vrijednom arheološkom nalazištu. Ubrzo je po otkriću učiteljica Nuna Zečević obavijestila Zavičajni muzej u Visokom pa je Ljiljana Tomičić, tadašnji arheolog Muzeja, izašla na teren. Ustanovljeno je da se radi o značajnom arheološkom lokalitetu kojeg je trebalo istražiti. Istog mjeseca poduzeta su arheološka iskopavanja koja su iznjedrila vrijedne arheološke podatke. Riječ je o zajedničkoj grobnici ratnika. Grobnica je bila ozidana i nasuta zemljom. Unutar grobnice bile su pohranjene kosti, ali u dosta poremećenom stanju, što je navelo Ljiljanu Tomičić na pomisao da je zbog pomjeranja tla došlo do poremećaja kostiju. Međutim, na kraju istraživanja otkriven je nedirnut grob unutar grobnice gdje su također bile ispreturane kosti. Time se došlo do zaključka da je riječ o ljudima koji su poginuli u nekoj bici te da su naknadno sahranjeni u Vratnici. Bilo ih je između 16 i 20. Samo su lobanje bile pažljivo postavljene, orijentisane uglavnom prema istoku, a uz svaku od njih položeno je koplje ili snop kopalja. Kod nekih lobanja pronađene su i izlomljene posude koje upućuju na libaciju, tj. tečnu žrtvu prilikom sahrane. Pored kopalja, u grobnici su pronađene i brončane fibule, dugmad, igle, privjesci, pečatno prstenje; zatim staklene, koštane i ćilibarske perle. U grobnici su pronađena i dva brusa koji predstavljaju insigniju vladarske moći. Po svojoj konstrukciji grobnica iz Vratnice je za sada jednistven objekat prahistorijske sepulkralne arhitekture u Bosni i Hercegovini pa čak i šire. Datira se u posljednju četvrtinu IV stoljeća p. n. e.

Categories: Novosti