Sarajevski festival turizma 23-25.10.2019 – Centar Skenderija

I ove, kao i prethodnih godina, Zavičajni muzej je prisutan na tradicionalnom “Sarajevskom festivalu turizma”. U okviru predstavljanja turističkih potencijala Grada Visokog, kao jedan od važnih faktora u promociji i zaštiti kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Visokog – najznačajnijeg turističkog resursa kojim Grad Visoko raspolaže – prezentiraju se ciljevi i vizije za unaprjeđenje istog.

Categories: Novosti