Sidžil visočkog kadije

Zbirka:     Orijentalna zbirka

Inventarni broj:    Inv. br.  196

Naziv predmeta:    Sidžil visočkog kadije

Kategorija:   Rukopis, administrativni dokument, osmanski jezik

Broj dijelova:   40 listova

Dimenzije:    47 x 17 cm

Godina nastanka / period:    1240-’45. hidžretska godina (1825 - 1829)

Signatura: 1

Natpis

Način nabavke:    Iz općinskog arhiva

Datum nabavke:     1959.

Napomena

Obradio/la Stručni saradnik

Categories: Orijentalna zbirka