SOKOLSKI DOM

                               SOKOLSKI DOM

Današnji izgled glavna ulica u Visokom poprimila je još početkom prošlog stoljeća. Građevine koje se nalaze u ovoj ulici spadaju u kategoriju kulturno-historijskih spomenika grada Visokog. Jedna od takvih građevina je današnja zgrada Fiskulturne sale „Partizan“, a nekada poznata kao „ Sokolski dom“ Visoko. Historijat Sokolskog doma poznat je manje više skoro svim sugrađanima, međutim, malo je poznato da postoje dokumenti iz vremena nastanka same ideje gradnje i nacrti Doma. U tekstu koji slijedi dati ćemo kratak osvrt na historijat nastanka i gradnje Sokolskog Doma.

Sokolsko društvo Visoko nastalo je iz ujedinjenja dva konfesionalna društva 1924. godine i to Srpskog i Muslimanskog sokola. Društvo je imalo sportski i kulturno umjetnički karakter. Inicijativa za gradnju zgrade Sokolskog društva nastaje još 1930. godine. Ugledni građani, a ujedno i članovi odbora Društva upućuju zahtjev Općini i Gradskom vijeću u Visokom da im se dodijeli zemljište za izgradnju Doma. Visočka općina daruje Sokolskom društvu svoje nekretnine grunt ul,br.362 kat.opć.Visoko i to kat.čest.br.2/202, 2/203, 2/204, 2/205 u površini od 1310 metara kvadratnih.

Uslov je bio da izgradnja Doma bude završena do prvog aprila 1933.godine, a ujedno Sokolsko društvo se obavezuje da će u novootvorenom Domu jednu prostoriju ostaviti za čitaoničke svrhe.Uslijedilo je odobravanje Kraljevske Banske Uprave Drinske banovine te odobrenje Ministarstva finansija datiranog 14.2.1930. godine. Rok završetka gradnje nije ispoštovan, nego je prolongiran za nekoliko mjeseci, ali trenutno ne postoje dokumenti koji navode razloge zbog kojih nije završena gradnja u zadatom roku.

Građevinska dozvola  za gradnju Doma izdata je 17. juna 1932. godine[1], a u prethodnom zahtjevu se nalaže da preduzimač odnosno, graditelj bude Antun Gušovnjak čija je ponuda izvođača radova bila najpovoljnija i prihvaćena od Općinskog vijeća.

Ovlašteni inžinjeri za izradu nacrta građevine bili su inž. Rudolf Vinš iz Vareša i inž. Vilim Kovač iz Sarajeva. Nacrti su nastali u aprilu 1932. godine, a sa izgradnjom Doma započelo se u julu iste godine.

Dom je završen 1. decembra 1934. godine, a ujedno i privremeno otvoren istog dana. Zvanično otvorenje Sokolskog doma dogodilo se 16. jula 1935. godine, a zgrada Doma bila je na raspolaganju svim kulturno-prosvjetnim, humanitarnim i sportskim  društvima. Obavezno je spomenuti sugrađane i važne ličnosti tog vremena koji su učestvovali u izgradnji ovoga Doma, prvenstveno tadašnjeg gradonačelnika Safet-bega Zečevića i članove Općinskog vijeća Muhamedaga Muzaferija, Esadaga Oruč, Hašimaga Skopljak, Boško Gošić, Mirko Vukojević, Salihaga Skopljak, dr. Vinko Mikolji, Avdo Skopljak, Mehmed ef. Kunić, H.Ćamilaga Šahinović, dr. Marko Zekić i drugi sugrađani kao što su Elijas M. Kabiljo, Asim Čabaravdić, fra. Lujo Marković, inž. Milenko Gavrilović, Đorđo K. Malić, Svetomir Popović, Dionisije Plavšić, Mustafa Džafić, Muhamed Ahić i mnogi drugi.

U radu korišteni su dokumenti Općinskog arhiva koji se nalaze u Zavičajnom muzeju Visoko,Fototeka Zavičajnog muzeja (podzbirka Period pred II Svjetski rat inv.br.769.).

Malić Mirna,historičar

 

 

Categories: Nekategorisano, Novosti

Tags: ,