Tabačka džamija – Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Nacionalni spomenici u 3D tehnologiji

Tabačka džamija u Visokom izgradena je u 17. stoljeću i to kao vakuf visokih kožara – tabaka. Smještena je na lijevoj obali rijeke Fojnice i to malo prije njenog ušća u rijeku Bosnu. Do današnjeg dana sačuvana je izvorna arhitektura džamije i ona svojom ljepotom plijeni pažnju. Tabhanska /Tabačka džamija, proglašena je nacionalnim spomenikom 09.10.2003. godine.

Uradio:nvo Setup
Preuredio:Selmir Mujagic

Nacionalni spomenici BiH u 3D.

 

Categories: Novosti

Tags: ,