Treća faza projekta “Ubikacija, evidentiranje i rekognosciranje stećaka na području općine Visoko“

U toku je realizacija III faze projekta “Ubikacija, evidentiranje i rekognosciranje stećaka na području općine Visoko“ koji je finansijski podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Jučer je stručna ekipa Muzeja izašla na lokalitet nekropole u Podvincima. Lokacija se nalazi u okviru sadašnjeg muslimanskog greblja, u krugu džamije u Podvincima. Evidentirano je ukupno 18 stećaka, a zastupljeni su tipovi sanduka, sljemenjaka i ploče.

Categories: Novosti