Zavičajni muzej Visoko: Reagovanje povodom skrnavljenja nacionalnog spomenika Stari grad Visoki

Na osnovu dojave našeg sugrađanina Mahira Šahinovića ekipa Zavičajnog muzeja je 31.08.2016. izašla na teren kako bi evidentirala situaciju na lokalitetu nacionalnog spomenika Stari grad Visoki. Gospodin Šahinović nam je javio da se na području grada kampuje, lože logorske vatre te da su kameni ostaci Starog grada Visoki sekundarno iskorišteni kako bi se napravili stubići nepoznate namjene.

Dolaskom na teren evidentirano je slijedeće:

  • veći broj kamenih stubića napravljeni sekundarnom upotrebom graditeljskog materijala sa Starog grada Visoki;
  • veći broj logorskih vatri kako na području koji je istražen, konzerviran i restauriran tako i na području koje se tek treba istražiti;
  • Tri osobe su kampovale na području koji je istražen, konzerviran i restauriran

Kako je ekipa Zavičajnog muzeja ovaj lokalitet obilazila prije nepunih mjesec dana evidentno je da su se sve ove aktivnosti desile nedavno. U razgovoru sa pomenutim posjetiteljima kao i lokalnim stanovništvom ustanovljeno je da se na području nacionalnog spomenika Stari grad Visoki prije nekoliko noći desilo veće okupljanje turista, postitelja Fondacije Arheološki Park: Bosanska Piramida Sunca. Uzimajući u obzir da je Federalni Zavod za zaštitu spomenika i Federalno ministarstvo prostornog uređenja zabranilo svako veće okupljanje na pomenutom lokalitetu Zavičajni muzej najstrožije osuđuje ova okupljanja. Molimo sve građane Visokog da, ukoliko primjete slične aktivnosti, u što skorijem roku obavijeste Zavičajni muzej Visoko kako bi mogli adekvatno reagovati i zaštiti naše kulturno-historijsko blago.

Categories: Novosti