“Bathinvs”, u četvrtak, 5.3.2020. godine u 19,00 sati