“Biološki rječnik” autora Aldina Boškailo, Samira Đug, Amele Medar, Elvedina Šabanović i Safije Boškailo

U izdanju Karađoz-begove medrese u Mostaru i Zavičajnog muzeja u Visokom uskoro izlazi stručna publikacija “Biološki rječnik” autora Aldina Boškailo, Samira Đug, Amele Medar, Elvedina Šabanović i Safije Boškailo. Područje prirodnih nauka razvija se velikom brzinom te kao takvo zadire u segmente brojnih drugih naučnih disciplina, struka i djelatnosti. To je područje koje zanima ne samo stručnjake koji se bave prirodnim naukama, već i sasvim obične ljude koji žele da dođu do nekih svojih odgovora. U svijetu brzih tehnologija zasnovanih na internetu i sveukupne dostupnosti mnogobrojnih informacija postavlja se pitanje potrebe za pregledima poput ove vrste rječnika.

Categories: Novosti