Izmjene mjera zaštite Graditeljske cjeline Crkve Sv. Prokopija u Visokom

Saopćenje za javnost

 

Poštovani,

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika uputila je Zavičajnom muzeju akt broj: 07.3-35-6-19/17-42 od 04. avgusta 2017. g. u kojem je donijela zaključak da se izvrše izmjene mjera zaštite Graditeljske cjeline Crkve Sv. Prokopija u Visokom kojima će biti omogućeno uklanjanje ruševnih dijelova objekta Stare škole u okviru graditeljske cjeline.

Donesena je i odluka da se Graditeljska cjelina Crkve Sv. Prokopija u Visokom stavi na Listu ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Nakon terenskog obilaska ove Graditeljske cjeline obavljenog 18. aprila ove godine Zavičajni muzej iz Visokog uputio je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika akt broj: 03-65-03/17 u kojem je tražio evaluaciju zatečenog stanja kao i mjere za naredne korake u projektu obnove Crkve Sv. Prokopija koja je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve koja je u saradnji sa Zavičajnim muzejom pokrenula inicijativu da se ovaj spomenik konzervira, restaurira i revitalizira.

Izražavamo zadovoljstvo činjenicom da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika prepoznala značaj jednog ovakvog koraka koji je bio neophodan kao alarm državnim institucijama različitih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti uz čiju pomoć projektima konzervacije i restauracije ova graditeljska cjelina u budućem periodu treba da zasija u svom punom sjaju.

 

S poštovanjem!

 

U Visokom, 04.08.2017. g.

 

D I R E K T O R

mr.sc. Elvedin Šabanović

Categories: Novosti

Tags: